ICT beheer

Wat is ICT beheer?

ICT beheer betekent het verantwoordelijk zijn voor het optimaal werken van de IT infrastructuur van een organisatie. Denk hierbij aan netwerken, computers, (online) werkplekken, printers, back-ups, etc.

Door de groei en complexiteit van ICT stijgt de vraag naar gestructureerd ICT beheer binnen organisaties. Organisaties besteden het beheer van hun ICT uit omdat ze gedeeltelijk of volledig ontzorgd willen worden op dit gebied.

Serverbeheer

Als organisatie bent u afhankelijk van uw bedrijfsservers op het gebied van opslag, software of gebruikers beheer. Het is daarom belangrijk dat u er van op aan kunt dat deze servers blijven werken en eventuele problemen vroegtijdig worden aangepakt.

Infrastructuurbeheer

Infrastructuurbeheer is het beheren en in stand houden van essentiële organisatorische onderdelen. Denk hierbij aan beleidsmaatregelen, processen, systemen, gegevens, human resources en externe contacten, om zo de effectiviteit van deze onderdelen te kunnen verhogen. Een infrastructuur bestaat uit een combinatie van passende producten en een juiste wijze van installeren en beheren. De producten voor infrastructuur zijn onder andere servers, netwerk componenten, opslag systemen, beveiliging en werkplekken.

Werkplekbeheer

Onder werkplekbeheer wordt verstaan het inrichten, op afstand beheren en monitoren van werkplekken en waar nodig ondersteuning bieden op locatie. Uw organisatie kan bestaan uit diverse werkplekken. Deze kunnen statisch zijn, zoals werkstations en servers, maar ook flexibel. Denk hierbij aan laptops of tablets. U wilt er zeker van zijn dat deze apparatuur betrouwbaar is en zo min mogelijk te maken hebben met storingen.

Wij kunnen met onze expertise uw netwerk verzorgen.